Show

07/06/2019

6th Birthday a.k.a. No One Likes Us, We Don’t Care

QRT već šest godina sa vama.

03/07/2018

EL5_LAB: Efficient Space

“Freeform radio show” je nešto što je u vokabularu civiliziranog medijskog društva davno razumljivo. Pa makar to bila i daleka Australia.