Sester Scipion Nasice

26/10/2012

Laibach III dio – Neue Slowenische Kunst (1986. – 1987.)

Sredinom je ’80-ih Laibach najjača kohezivna snaga na slovenskoj alternativnoj sceni, kao i jezgra novoformiranog pokreta nazvanog Neue Slowenische Kunst. Istovremeno; padaju i zadnje utvrde na zapadu, sa izuzetkom Sjedinjenih Država.

12/10/2012

Laibach II dio – Kroz okupiranu Europu (1983. – 1985.)

Smrt Tomaža Hostnika nije zaustavila Laibach u fanatičnom pohodu ka realizaciji njihova cilja. Štoviše, bila je to dodatna adrenalinska injekcija, a snaga volje je sada usmjerena ka osvajanju okupirane Europe!