prison songs

21/05/2017

Teški fors

Masu toga. Užasan rendom. Oko 20 min preko termina. Najmanje slušan termin. Ubostvo. Ima i par pjesama – Bukowski, Koch i Baldini.

04/02/2017

Rendom lanci

Čeinz. Čeins. Lanci. Bijeli svijet. Sutra slobodan čovjek.