holokaust

13/05/2019

Kosmički poredak Mikloša Radnotija i Aleksandra Zografa

Snagu Radnotijeve poezije prepoznao je i Danilo Kiš, ali ne samo to. Danilo Kiš je prepoznao i temu o koncentracionim…

28/01/2019

Holokaust specijal

Ljudsko društvo pamti brojna sramotna iskustva. Odnosno, moralo bi da ih pamti ako ne želi da ih ponovi. Holokaust je…

26/02/2018

Pisma Hilde Dajč u stripu

Pitanje Holokausta u Beogradu smo već problematizovali u više navrata. Poslednja emisija na tu temu je bila na godišnjicu predstave…