Amorphous Androgynous

14/11/2017

Música de Disfuncional

Zadnji dio trilogije o disfunkcionalnoj glazbi ili kako najpametnije iskoristiti ono šta se pomno biralo za prošli petak i taj ludi anti after i anti parti festivala ISPOD BINE. Usput napuvao 0,68.

31/10/2017

Grace

All Hallows’ Eve ili Sveta večer koju poganski slavim sa ova tri sata poprilično komorne glazbe.